Kütüphane Hizmeti

→ Öğrenci odaklı programlar hazırlanarak kişiye özel zamanda eğitim imkanı sağlanır.

→ Her öğrencimize seviye tespiti yapılarak uygun ders anlatım yöntem ve tekniği sağlanır.

→ Eğitim koçu önderliğinde öğrenciye hedef belirlenir ve gerekli motivasyon sağlanır.

→ Bütün derslere branş öğretmenleri girer ve her ders ayrı bir şekilde takip edilir.

→ 8 kişilik sınıflarda ya da bire bir eğitim verilerek öğrencinin başarı grafiği yükseltilir.

→ Öğrencinin gelişimi takip edilerek veliye düzenli olarak bildirilir.

→ Öğrencilere soru çözme teknikleri hakkında ipuçları verilerek bütün sınav türlerinde başarı sağlanır.

→ Öğrenciye sınırsız soru desteği verilerek her konuda tam öğrenme metodu uygulanır.

→ Her öğrenciye yetenek alanı tespiti yapılıp öğrencinin yeteneklerine uygun alanların seçilmesi sağlanır.

→ 7 gün 09:00-20:30 saatleri arası kütüphane hizmeti.