Birebir Eğitim (Özel Ders) Nedir ?

Beylikdüzü Özel Ders, İşinin ehli bir öğretmenle ders alan öğrenciye uygun bir program dahilinde gerçekleştirilen etkili öğrenme yöntemidir.

Özel Dersin Faydaları

Beylikdüzü Özel Ders, Normal eğitim sürecinde bir öğretmen ve çok sayıda öğrenci bulunurken özel derste öğretmen sadece bir öğrenci ile öğrenim ortamını sağlar.

Özel Ders Kalıcıdır

Beylikdüzü Özel Ders, "Bakarsan bağ olur" sözünden hareketle özel ders sürecinde öğrenciyle birebir ilgilenildiği için daha kalıcı öğrenme gerçekleşmiş olur.

Özel Ders Sınava Hazırlanan Öğrenci İçin Önemlidir

Beylikdüzü Özel Ders, Kalabalık bir ülke olmamız sebebiyle seçme ve yerleştirme sürecinde yazılı sınavlara tabi olan öğrencilerimize doğru yönlendirmeler sunulması gerekliliktir. Bu da özel dersle mümkündür.

Özel Ders Esnektir

Beylikdüzü Özel Ders, Eğitimde bireye görelik ilkesinden hareketle her öğrenciye ayrı bir eğitim ve çalışma programı olması şarttır. Bu şartların en iyi sağlandığı ortam özel ders ortamıdır. Özel ders saatleri öğrenci ile öğretmenin ortak belirlediği zamanda yapılır.

Özel Ders Dinamiktir

Beylikdüzü Özel Ders, Eğitim sürecinde değerlendirme ve buna bağlı olarak ek öğrenmeler sık sık gerekli hale gelmektedir. Öğrencinin isteği doğrultusunda ek öğrenme ortamları ancak özel ders sürecinde mümkün olabilmektedir.

Özel Ders Ortamı

Beylikdüzü Özel Ders, Kalabalık ortamlarda çekingren öğrencilerin zorluk yaşadığı görülen bir gerçektir. Özel ders sayesinde öğrenci kendini daha iyi ifade edebilecek fırsatları yakalar.

Özel Ders ile Hızlı Verim Alınır

Beylikdüzü Özel Ders, Özel ders sürecindeki akademik disiplin sayesinde kısa sürede etkili öğrenmeler sağlanabilir. Zamanı etkili kullanma açısından önem arz eden bir fark vardır.

Özel Ders Asla Ezberci Bir Eğitim Değildir

Beylikdüzü Özel Ders, Özel Derste esas olan ezberci bir yaklaşımla bilgilerin verilmesi değil ilgili dersin veya konunun mantıksal yapısını kavratmaktadır.

BİREBİR EĞİTİMİN KLASİK EĞİTİMDEN FARKI

Beylikdüzü Özel Ders, Çoklu zeka kuramına göre her bireyin iyi olduğu en az bir öğrenme yöntemi vardır. Özel ders sayesinde bu dersle ilgili yoğun bir program öğrenciye sunulabilir.

Dikkat, Odaklaklanma gibi önemli kazanımlar özel ders sürecinde daima zinde tutulabilir.Bu da gerçek öğrenmenin önünü açar.

Grup eğitiminde öğrenci anlayamadığı konularla ilgili çok fazla soru soramayabilir oysa özel derste istediği kadar soru sorabilir ve işlenen konu tam olarak kavratılmadan bir sonraki konuya geçilmez.

Öğrenci özel derste öğretmeniyle birebir iletişim şansına sahip olur. Bu iletişim yöntemi öğrenciyi değerli hissettirir.

Normal eğitim sürecinde öğretmen her öğrencisini tanıma fırsatına sahip olmayabilir. Özel ders sürecinde ise öğrencisini çeşitli yönleriyle tanıyan öğretmen öğrenciye etkili bir öğrenme ortamı sağlar.

Özel derste öğrenci çeşitli ve en faydalı kaynakları kullanma şansına sahip olur.

Grup eğitiminde öğrenci koçluğu sistemi uygulanamazken özel derste öğrenci koçluğu verimli bir şekilde kullanılabilir.

Grup eğitiminde ders günleri ve saatleri eğitim boyunca değişmezken birebir eğitimde öğrenci ile öğretmenin ortak saatinde yapılabilir.

Öğrenci Açısından Özel Ders Ne Demektir?

Zamanı etkili ve verimli kullanan öğrenci rakiplerinden her zaman birkaç adım önde olur.

TEOG,YGS,LYS gibi sınavlara hazırlanırken özel dersin sağlayacağı motivasyon ve planlı bir hazırlık öğrencinin sınav döneminde başarılı olmasını sağlayan en önemli katkılardan biridir.

Grup eğitimi sırasında konu anlatılırken önemli noktaları kaçırma ihtimalı vardır. Fakat Özel derste nerede eksiklik varsa öğretmene sorabilir ve eksiksiz bir şekilde konuyu tamamlayabilir.

Sınav cenneti olan ülkemizde her öğrencinin binlerce rakibi vardır. Bu rakipleri geçmek için iyi olduğun konulardan ziyade eksik olduğun konulara yönelerek eksiklerini tamamlanır.

Özel Ders sürecinde öğretmen öğrenciye sadece bilgi ve beceri kazandırmaz aynı zamanda öğrencinin rehberliğini ve eğitim koçluğunuda yapar.

Çözülen testlerden kalan soruların mantıklı ve anlaşılır çözümlerine özel ders öğretmeni ile çok kolay ulaşabilir.

Zeki ama ders çalışmayan öğrencilerin başarılı olmaları çok zordur. Bunun sebebi onları takip eden, motive eden ve sınav sistemine entegre edecek bir öğretmenlerinin olmamalarıdır. Birebir eğitimde öğrencilerin kapasitelerini ortaya çıkaracak yöntemi uygulamak çok daha kolaydır.

Öğrencinin hedefi belirlenir ve bu hedefe uygun birebir çalışma yapılabilir. Hedef belirlendikten sonra öğrenciyi hedefine ulaştıracak en doğru planlama yapılır. Bu planlama doğrultusunda ciddi bir çalışma yapılarak öğrencinin belirlenen hedefe ulaşması sağlanır.

Özel ders verilirken önemli olan öğrenciyi konu anlatımı sırasında aktif tutabilmektir. Soruları öğrencinin çözebilmesi sağlanmalıdır . Kaynaklar mutlaka öğrenciye göre seçilmelidir.

Özel Derste gerçekleşen öğrenmelerin ek öğrenmelerle pekiştirilebilmesi çok önemlidir. Bu da ödevlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Verilen ödevlerin kontrolü değerlendirilme ve dönüt açısından ciddi önem arz etmektedir. Bu sayede eksik öğrenmelerin önüne geçilmiş olurnur.

 • Özel Ders Başvuru Formu
 • Beylikdüzü Özel Ders
 • Özel Ders Beylikdüzü Matematik
 • Özel Ders Beylikdüzü
 • Bizimkent Matematik Özel Ders
 • Beylikdüzü Matematik Özel Ders
 • Matematik Özel Ders Beylikdüzü
 • Beylikdüzü Geometri Özel Ders
 • Beylikdüzü İngilizce Özel Ders
 • Beylikdüzü Kimya Özel Ders
 • Büyükçekmece Matematik Özel Ders
 • Bizimkent Matematik Özel Ders
 • Bizimkent Özel Ders
 • Beylikdüzü Özel Ders
 • Beykent Özel Ders
 • Matematik Özel Ders Beylikdüzü